149963

Dobrovolný úkol pro účastníky semináře

LILITH
TA JEŽ JE VE STÍNU A STŘEŽÍ TAJEMSTVÍ SVOBODNÉ ŽENY

Lilith je bohyní vycházející z ženské energie prapůvodního božského páru. Drží klíče od podstaty ženské existence, která je smyslná, plná živosti, naplněná spirituálním poznáním a je zároveň v kontaktu ze zemí, přírodou a jejími cykly i celým vesmírem a jeho zákony. Jejím principem je probouzení a neustálé znovu osvobozování vnitřní živoucí podstaty spějící k rovnováze ženy s mužem.

Lilith (první svobodná žena) je původním symbolem chrámové kněžky, neposkvrněné panny a společnice prastaré sumerské bohyně lásky a plodnosti Inanny (totožnou s Babylonskou Ištar), jež se objevuje se vznikem prvních civilizací na území starobylé Mezopotámie. V těchto dobách byl hojně rozšířen kult posvátné chrámové sexuality, sexuální moudrosti a menstruačních mystérií, zasvěcený právě bohyni Inanně, která se v těchto dobách těšila velké úctě a byla také uctívaná jako Velká Matka Bohyně, představitelka vegetačních cyklů, plodivé síly života, ale i smrti a následné obnovy.

Lilith se postupem času, po úpadku kultu Matky Bohyně přesunula na její temný pól a stala se součástí temné Lunární fáze, která zůstala po tisíciletí skryta, nepochopena a démonizovaná.

Lilith, temná Luna, bohyně menstruačních mystérií, je bohyní temné lunární fáze (novu), která se otvírá jako rudý protipól ženské posvátné sexuality a sexuální moudrosti. Tato probuzená rudá sexuální energie nevede k otěhotnění (jako k tomu vede u Isis), ale její sílu lze využít k transformaci, obnově, léčení, tvoření, hledání vnitřních vizí, meditaci, magii nebo spirituálnímu osvícení. V této fázi se naše energie obrací dovnitř, k podpoře sebe sama a k hlubšímu zkoumání a sebepoznávání. Vytváříme zde pro sebe posvátný prostor, ve kterém sebeobjevování, sebeláska a hledání způsobu uspokojení může mít na fyzické úrovni podobu tance, hlazení až masturbace, spontánních pohybů, vzdechů nebo zvuků přinášející rozkoš. Jedná se o milostné spojení s vlastním já, ve kterém komunikujeme s instinktivní moudrostí vlastního těla. Učíme se sami sobě naslouchat a podporovat vnitřní integritu. Prostřednictvím Lilith se učíme poznávat svůj bohatý vnitřní život, rozumět snům, nacházet vnitřní léčivé zdroje a kreativní inspirace. Učíme se měnit zakořeněné a stagnující postoje, být nekompromisní, odvážné, nespoutané a vášnivě bojující za svou nezávislost a svobodu, které se ve vnějším světě projeví s koncem menstruace a opětovným příchodem a znovuzrozením Bílé Bohyně i její energie.

Lilith je v původním sumerském mýtu spojována s posvátným stromem Chuluppu, který si do své zahrady zasadila Bohyně Inanna. Lilith v tomto stromě přebývá společně s hadem-reprezentantem božského tvořivého ženského principu věčně se obnovujícího života a nespoutané životní síly, který sídlí stočený v jeho kořenech a s ptákem Anzu-reprezentantem božského tvořivého mužského principu, strážcem a ochráncem vyššího vědění, který přebývá v jeho větvích. Lilith je zde obrazem probuzené hadí síly, která se ve svých základech projevuje jako syrová sexuální energie, která se postupně s přibývajícím poznáním mění v posvátný léčivý žár a zvedá se jako ohromná extatická duchovní síla vedoucí až k duchovnímu poznání, ke splynutí protikladů, k vnitřní celistvosti a osvícení.

V mýtu bohyně Inanna přesvědčila svého bratra Gilgameše, aby tento strom jednoho dne porazil. Gilgameš strom podťal, hada v jeho kořenech zabil, pták Anzu odletěl i s mláďaty a uprchla i divá (svobodná) žena Lilith. Vláda kultu Velké Bohyně Matky ve společnosti pomalu končí.

V mýtu o stvoření světa je Lilith zmiňována jako první žena Adamova, která Adamovi nabízí svou moudrost a věrnost v rovném partnerství. Adam ovšem Lilith odmítá sexuálně i intelektuálně a ona poté dobrovolně odchází do vyhnanství - do stínu, kam si odnáší všechna svá tajemství, moudrost i pravdu o měnícím se stavu věcí. Od této chvíle začíná být záměrně proroky nastupujícího mužského boha a nově vznikajícím náboženstvím démonizována a její podstata je s postupujícím časem úplně pokřivena. Přirozené projevy ženské energie jako sexualita, smyslnost, živost, ale i menstruace jsou tabuizovány a spojovány s nečistou stránkou ženy.

Žena se byla nucena v naší části světa ovlivněného židovsko-křesťanskou tradicí po mnohé generace podřídit muži po vzoru Evy, která byla následně po Lilith stvořena z Adamova žebra a začala splňovat všechna Adamova očekávání, neodporovala jeho nadřazenosti a plně se podřídila jeho i Boží vůli. Eva, stvořená patriarchálním systémem, se usadila v identitě nás žen, vyplnila prázdné místo, které dřív náleželo ženskému svobodnému duchu – Lilith. Po tisíciletí tak žena všechny své pocity, potřeby, touhy, spontaneitu i odbojné části své osobnosti vytěsňovala do stínu vlastního já.

I dnes jakékoliv pokušení stát se opět skutečnou ženou a Bohyní, je provázeno pocitem viny a nepatřičnosti na základě implantované patriarchální morálky. Staly jsme se kopiemi a napodobeninami skutečné ženy, ze kterých zmizela podstata i princip. Skutečná žena, zasvěcovatelka, se ztratila již v hlubinách věků. Zůstala v nás jen vzpomínka a potlačený stín, který jako divoké zvíře pronásleduje naší duši. Je to stín nefiltrovaných a potlačených emocí naší nesvobody a útisku a zároveň touhy se znovu osvobodit a najít zpět cestu k naší vnitřní svobodné ženě, která není nikomu podřízena. Ženě, která nepatří žádnému muži, ale jen sama sobě.

Energie Lilith se objevuje ve všech třech aspektech předešlých archetypů Bohyň - jako iniciace do celoživotních mystérií krve a sexuality.

Každý archetyp jednotlivé bohyně je nejvíce aktivní v určité životní etapě. Nicméně všechny 4 archetypy se navzájem doplňují a tvoří ucelený princip ženské síly a moudrosti. Každá žena by proto měla umět čerpat moudrost jednotlivých archetypů po celý svůj život a používat je ve vhodný okamžik podle potřeby, bez ohledu na to, ve které životní etapě se zrovna nachází.Registrace na seminář.

Zpět na Putování ženskými světy.

 
© Copyright 2008-2010 Kateřina Žižková Aktualizováno dne 29.8.2011