149963

Dobrovolný úkol pro účastníky semináře

NEFTHYS
TA, JEŽ BEZE STRACHU PŘIJÍMÁ BOLEST A SMRT JAKO NEDÍLNOU SOUČÁST ŽIVOTA

Je bohyní patřící k prastarým bohům Egypta a je další vyživující esencí v poznání ženy. Jejím principem je transformační cyklus smrti a obrody, ve kterém smrt není koncem, ale začátkem.

NEFTHYS (miska, tajemná nádoba) jak jméno naznačuje, je archetypální energií, která dokáže proniknout hluboko do našeho nevědomí/podsvětí a vynést na povrch mnohé pravdy, mystéria, skrytá tajemství, i tajemství o životě a smrti. Bohyně Nefthys je třetí archetypální bohyní v našem cyklu a obsahuje v sobě moudrost obou předešlých bohyní. Moudrost bohyně Hathor, která učí věci vytvářet i moudrost bohyně Isis, která učí tyto věci udržovat. Na základě těchto předešlých zkušeností a došlé zralosti a moudrosti učí nakonec Nefthys věci, které nám už neslouží zničit, ukončit a nechat je za sebou, aby se mohlo opět něco nového znovuzrodit.

Nefthys, černá bohyně, je bohyní ubývajícího měsíce, kdy se noc začíná halit do neproniknutelné temnoty. Je bohyní, žijící na hranici časovosti, za níž v temné prázdnotě zaniká každý zvuk, dech i tep. Stojí na prahu konce každé věci, i každého děje. Nekompromisně ukončuje vše, co brání našemu rozvoji a růstu. Vede nás, pokud je to potřeba, i za pomoci bolestných zkušeností k vnitřní moudrosti a svobodě. Vede nás k transformaci a znovuzrození. Zapomeneme-li ale na tento její konečný blahodárný vliv, může se stát, že uvízneme ve svém životě v nehybnosti pohlceni vzdorem a sevřeni strachem z bolesti, konce či ztráty. Ulpívajíc na falešných jistotách, nevhodných vztazích, či závislostech se pohyb vnitřního cyklu nemůže dokončit. Nic v nás nemůže úplně zemřít a tudíž se ani znovuzrodit. Život pak pohlcuje deprese a stagnace. Trpíme a stáváme se netečnými či bezcitnými, protože se bráníme změně. Stojíme na místě a nic kolem nás se nemění, dokud se sami a vědomě opět prostřednictvím Nefthys neuvolíme následovat léčivý pohyb, který nás dovede přes temná území smrti až ke znovuzrození.

Fáze ubývající luny, tudíž fáze Černé bohyně/Nefthys nám umožňuje těžit z vlastních zkušeností. Vede nás k prohlubování vnitřní moudrosti a vybízí nás k cestě za duchovním poznáním. Stahuje naší pozornost z vnějšího světa k sobě samým a podporuje v nás spirituální nebo i psychologickou vnitřní práci. Při této vnitřní práci se také nevyhnutelně potkáváme se svým stínem, který je hlavním tématem příští, čtvrté a poslední bohyně v našem čtyřdílném cyklu...

Energie Nefthys je nejvíce aktivní v období života od menopauzy do smrti - jako iniciace do mystérií života a smrti.

Každý archetyp jednotlivé bohyně je nejvíce aktivní v určité životní etapě. Nicméně všechny 4 archetypy se navzájem doplňují a tvoří ucelený princip ženské síly a moudrosti. Každá žena by proto měla umět čerpat moudrost jednotlivých archetypů po celý svůj život a používat je ve vhodný okamžik podle potřeby, bez ohledu na to, ve které životní etapě se zrovna nachází.Registrace na seminář.

Zpět na Putování ženskými světy.

 
© Copyright 2008-2010 Kateřina Žižková Aktualizováno dne 29.8.2011