149961

Dobrovolný úkol pro účastníky semináře

ISIS
TA, JEŽ SE MILUJE BEZ PODMÍNEK A TÍM LÉČÍ A HARMONIZUJE

Je bohyní patřící k prastarým bohům Egypta a je další vyživující esencí v poznání ženy. Jejím principem je léčivá moc lásky.

ISIS (trůn) jak jméno naznačuje, je archetypální energií, která nás povyšuje na královny, vládkyně našeho života. Je druhou archetypální bohyní v našem cyklu, která plynule navazuje na první bohyni a vede nás dál po cestě ženství.

Isis, červená bohyně, je bohyní plného a jasného měsíce. Vede nás ženy symbolicky krok za krokem po cestě směrem k úplňku, k naší vnitřní plnosti. Po cestě, na které nejenom měsíc, ale i vše v nás narůstá světlem i velikostí, proto se v jejím vlivu přirozeně měníme z nevědomé mladé dívky ve vědomou a zralou ženu, znalou sebe i svých citů. Měníme se v ženu, která díky hluboké znalosti sebe sama ví, že sama svými rozhodnutími a výběrem nese zodpovědnost za své štěstí v životě, partnerství i rodině.

Tak jako nás Hathor přivádí k našim vnitřním pokladům, touhám, vizím a snům, které čekají na uskutečnění, tak se za pomocí Isis učíme tyto naše skryté touhy, vize a sny uskutečňovat a realizovat. Tak jako Hathor ukazuje jak čerpat sílu ze sebe, tak nás Isis učí, jak jí používat dál. Učí nás našemu právu vybírat si podle vnitřního cítění a také právu věci tvořit a uskutečňovat. Učí nás lásce a porozumění sobě samé. Jejím poselstvím pro nás je, že spokojenost a harmonie v našem životě, partnerství i rodině vychází z nás, z dobré znalosti sebe sama, z láskyplného vztahu k sobě a ze schopnosti se moudře rozhodovat a vybírat si. Tímto se pak ve svém životě stáváme vládkyněmi dění, a můžeme mu vládnout životadárnou a léčivou mocí s láskou a porozuměním k sobě i ostatním.

Fáze luny v úplňku, tudíž fáze červené bohyně/Isis nám umožňuje dostávat se do kontaktu s plody svého dosavadního života a zakoušet je ve své sladkosti i hořkosti. Isis touto fází prověřuje nejen naší láskyplnost a míru pochopení se, ale prověřuje i naše vztahy a míru opravdového štěstí a naplnění, které z těchto vztahů máme a cítíme. Po této fázi pak přichází vláda další bohyně, která v moci ubývajícího měsíce a narůstající tmy - po nás chce, abychom dokázaly v životě propustit a nechat umřít to, co už nám neslouží a není funkční. Ale to až příště s další bohyní v našem cyklu...

Energie Isis je nejvíce aktivní v období života od porodu prvního dítěte do menopauzy - jako iniciace do mystérií rodiny, základu společnosti.

Každý archetyp jednotlivé bohyně je nejvíce aktivní v určité životní etapě. Nicméně všechny 4 archetypy se navzájem doplňují a tvoří ucelený princip ženské síly a moudrosti. Každá žena by proto měla umět čerpat moudrost jednotlivých archetypů po celý svůj život a používat je ve vhodný okamžik podle potřeby, bez ohledu na to, ve které životní etapě se zrovna nachází.Registrace na seminář.

Zpět na Putování ženskými světy.

 
© Copyright 2008-2010 Kateřina Žižková Aktualizováno dne 29.8.2011