147659

Víkendový program ádžňá čakry

Úkol pro účastníky šesté čakry


"Udělej každý den něco, co se ti bude zdát účelné a zároveň z toho budeš mít radost. Odpovědnost za tvé štěstí či neštěstí leží jen a pouze ve tvých vlastních rukou"

Ádžňá čakra je čakrou související s naší myslí i psychikou a také se jí říká třetí oko.

Třetí oko je symbolem pročištěného vědomí, které má schopnost, stejně jako světlo, posvítit na vše, co chceme. Pomáhá nám především odhalit pravdu o sobě.

Ádžňá čakra je aktuální v období, kdy už si nechceme nic nalhávat a chceme vidět pravdu. V době, kdy chceme přijmout zodpovědnost za svůj život, myšlení i jednání. V době, kdy hledáme směr a zabýváme se otázkami: Kdo jsem a jak mám naplnit svůj život?

Ádžňá čakra se také týká našich mentálních a rozumových schopností a psychické schopnosti přehodnotit svá přesvědčení a postoje. Také se týká našich masek, které ať vědomě, či nevědomě nosíme. Učí rozbourat ztvrdlé struktury myšlení, předsudky, pověry a názory. Na hlubší úrovni přináší moudrost, vhled a vědění. Učí nás pozvednout se nad osobní pravdu a jednat podle vnitřního hlasu.

Registrace na ádžňá čakru

Zpět na Poznávání čaker

 
© Copyright 2008-2010 Kateřina Žižková Aktualizováno dne 29.8.2011