141673

Svádhišthána čakra

Úkol pro účastníky druhé čakry

Nežádoucích pocitů a myšlenek se nezbavíme ani tím, že je budeme potlačovat, ani tím, že jim dáme více prostoru k tomu, aby se vyžily, nýbrž tím, že se je vynasnažíme vědomě pojmout a vyčistit.

Svádhišthána čakra je čakrou vitality, související s našimi nefiltrovanými emocemi a veškerými tvořivými silami. Z této čakry se také rodí schopnost volby.

Svádhišthána čakra je dále spojena s partnerstvím, plodností, sexualitou a celkovou potřebou vztahů s jinými lidmi, které uspokojují naše osobní a fyzické potřeby. Souvisí se schopností lásky k opačnému pohlaví. Umožňuje, je-li otevřena, dávání a přijímání sexuální a fyzické rozkoše. Je zdrojem životaschopnosti a fyzické a sexuální vitality.

Umožňuje nám také spojení s okolním světem a učí nás rozpoznávat, co opravdu potřebujeme, co nás skutečně uspokojuje, sytí a naplňuje, nejen na fyzické, ale i duševní a duchovní úrovni. Je etickým centrem těla, kde je ukotvena osobní etika a morální zásady, které nám poskytují možnost, jak dát najevo, co je pro nás v lidských vztazích přijatelné a co nikoliv.

Svádhišthána čakra v nás probouzí osobní sílu, která je projevem síly životní. Učí nás jak pomocí osobní síly žít, prospívat a fungovat. Otvírá v nás veškeré tvůrčí schopnosti a tím také podporuje naše duchovní zdraví a náš duchovní vývoj. Její energie se také váže k energii peněz a našeho vztahu k nim.

Pročišťování a posilování této čakry je vhodné na podporu veškerých vztahů, při neschopnosti otěhotnět nebo při problémech cokoliv plně cítit a vnímat. Také je vhodné pro otevření celého tvořivého potenciálu a pro podporu nebo navrácení radosti do našeho života. Učí nás plnému žití v přítomném okamžiku.

Registrace na svádhišthána čakru

Zpět na Poznávání čaker

 
© Copyright 2008-2010 Kateřina Žižková Aktualizováno dne 29.8.2011