141673

Múládhára čakra

Úkol pro účastníky první čakry

„V hloubce se skrývající se nejistotou je vrozený pocit strachu z budoucnosti. Tento pocit sídlí v každém
člověku, dokonce i mudrc jej dobře zná.“
(Maháriši Pataňdžali, Jóga-sútra)

Múládhára čakra je čakrou související s naším nevědomím, s našimi kořeny a původem a také naší duši spojuje se zemí, fyzickým životem a materiálním světem.

Múládhára čakra nám umožňuje plné vnímání fyzického těla a fyzických potřeb. Dává nám základní předpoklady pro počátek našeho duchovního vývoje. Je naší základnou v hmotném světě a je základem, ze kterého vystupujeme nahoru po žebříku čaker. Tato cesta je cestou přeměny, na které poznáváme sebe sama a také získáváme a probouzíme svou vnitřní sílu. Je to cesta, která vede k sebeuskutečnění.

Tato čakra se také týká zvládání našeho každodenního života a vnímání reality, ve které se postupně po narození ukotvujeme jak vlastním tělem, tak naším vědomím a zkušenostmi. Energie této čakry nás spojuje s určitým místem a určitými lidmi a její energie má ráda stálost, stabilitu a pocit bezpečí a pohody. Vztahuje se k našemu domovu, rodině a společenskému zázemí. Jejím klíčovým slovem je důvěra, která se právě nejvíce buduje v prvních letech našeho života.

Muladhára čakra je také sídlem našeho přirozeného strachu, který souvisí se smrtí a všemi přechody a změnami, ze kterých máme v životě obavy. Dále je sídlem našeho nevědomí a obsahuje v sobě veškerou naši minulost. V této čakře jsou uloženy nejenom veškeré naše zážitky od narození až doteď, ale jsou zde také uloženy veškeré karmy z minulých životů. Veškerý náš osud klíčí ze semen zde uložených. Jsou to semena všech našich předchozích činů, která dávají základ a výbavu pro náš nynější život. Proto je úkolem této čakry vědomě nahlédnout a pročistit vše, co se v této čakře energeticky nahromadilo, abychom odstranily překážky, které nás brzdí v našem rozvoji a cestě vpřed.

Registrace na múládhára čakru

Zpět na Poznávání čaker

 
© Copyright 2008-2010 Kateřina Žižková Aktualizováno dne 29.8.2011